जनशक्ती आवश्यकता

गरीव घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय, अनामनगर काठमाण्डौको अस्थाई स्वीकृत दरबन्दी अन्तरगत यस सचिवालयमा रही गरीव घरपरिवर पहिचान सम्बन्धी काम गर्ने गरि निम्न पद सेवा करारको लागि जनशक्ती आवश्यकता।

vacancy

Skip to toolbar