भोजपुर जि.वि.सको नयाँ Official E-mail ID “info@ddcbhojpur.gov.np”

भोजपुर जि.वि.सले  भर्खरै मात्र आफ्नो नयाँ Official E-mail ID  “info@ddcbhojpur.gov.np” सुचारु गरेको छ। आफ्नो अमुल्य सल्लाह, सुझावको साथै जि.वि.समा पठाउनु पर्ने पत्रहरु यसै E-mail ID मा पठाउन सक्नुहुनेछ।

Skip to toolbar