आ.व. ०७३/०७४ को प्रथम चौमासिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न

आ.व. ०७३/०७४ को प्रथम चौमासिक समिक्षा गोष्ठी मिति २०७३/०८/१२ गते सम्पन्न भएको छ।

गोष्ठीका केहि दृष्यहरु:

20161127_114614 20161127_114636 20161127_114721 20161127_114805 20161127_115817 20161127_123833

 

Skip to toolbar