आगामी आ.ब. ०७४/०७५ को लागि जिल्ला परिषद बैठक नहुने सम्बन्धमा

मिति:२०७३-११-२३,च.नं.२.१.१.(२०)को संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्र अनुसार आगामी आ.ब. ०७४/०७५ को लागि जिल्ला परिषद बैठक नहुने जानकारी गराईन्छ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्र

Skip to toolbar