सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

जिविसको कार्यालय, भोजपुर

सुचना अधिकारी

धनकुमार राई

+977-9852045685

ठेगाना: वडा नं.-७, भोजपुर न.पा.

फोन: ०२९-४२०१४४, ०२९-४२०१४३, ०२९-१४२

ईमेल: info.ddcbhojpur@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar