योजना तथा परियोजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी २०७२-७३ को प्रस्तुतिकरण विवरण योजना तथा परियोजना २०७३-४-३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रस्तुतिकरण विवरण
जिल्ला विकास योजना २०७३-०७४ प्रकाशन, योजना तथा परियोजना २०७२-११-१५ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना किताब
पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी २०७२ मा उपस्थित भई दिने सम्बन्धी सूचना योजना तथा परियोजना २०७२-०८-०९ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचना
जिविस भोजपुरको पूर्व योजना तर्जूमा गोष्ठी आ.व. २०७३-०७४ सम्बन्धी जानकारी प्रकाशन, योजना तथा परियोजना २०७२-०८-१३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गोष्ठी जानकारी
पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी २०७३ मा सहभागी भइ िदने सम्बन्धमा सूचना योजना तथा परियोजना २०७३-०८-०९ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचना
जिविस भोजपुरको आ.व. २०७४-०७५ को पूर्व योजना तर्जूमा गोष्ठी प्रकाशन, योजना तथा परियोजना २०७३-०८-१४ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गोष्ठिको झलक
Skip to toolbar