आ.व. २०७४/०७५ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट Invitation for Bids for Hanglung Siktel Khola MHP IFB Roads 12-17 IFB for road and irrigation भोजपुर जिल्ला अन्तर्गतका गाउँपालिका/नगरपालिकाहरुको विवरण आगामी आ.ब. ०७४/०७५ को लागि जिल्ला परिषद बैठक नहुने सम्बन्धमा ढुंगा, बालुवा तथा गिट्टी संकलन तथा विक्री सम्बन्धी ठेक्काको शिलबन्धी बोलपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना RFP for Hilebhanjayang Helaucha Boya Sanpang Deurali Road २०७३।०९।२८ गते भएको ढु‌ंगा,गिट्टी, बालुवा अनुगमन समितिकाे निर्णय निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना Invitation for Bids for Road Construction, Bhojpur Amended EOI for DPR आ.ब. २०७३/०७४ को जिल्ला दररेट “जनताको संविधान जनताकै माझमा २०७२” वृतचित्र

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७३-०७४ प्रकाशन, योजना तथा परियोजना २०७२-११-१५ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना किताब
जिविस भोजपुरको पूर्व योजना तर्जूमा गोष्ठी आ.व. २०७३-०७४ सम्बन्धी जानकारी प्रकाशन, योजना तथा परियोजना २०७२-०८-१३ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गोष्ठी जानकारी
जिविस भोजपुरको आ.व. २०७४-०७५ को पूर्व योजना तर्जूमा गोष्ठी प्रकाशन, योजना तथा परियोजना २०७३-०८-१४ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गोष्ठिको झलक
भोजपुर जिल्ला बाल पाश्र्वचित्र प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
.
District Profile Bhojpur-2072 प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रकाशन
जिल्लाको ६३ गा.वि.स.हरुको सामाजिक तथा आर्थिक स्तरीकरण प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०६९
Skip to toolbar